Hai sa vorbim! +40722423125

Fotograf Cununie Civila Bucuresti

Fotografii de cununie civila la Starea Civila Bucuresti

Pe această pagina poti vedea cele mai recente fotografii de cununie civila realizate la Starea Civila Bucuresti de Efex Studio

Te invit sa privesti postarile de mai jos, pentru a gasi putina inspiratie in alegerea unui fotograf cununie civila.

p

Inregistrarea casatoriei – important de stiut

Declaratia de casatorie se face personal, de catre viitorii soti, in scris, la primaria locului de domiciliu sau de resedinta al unuia dintre viitorii soti.

Casatoria se va incheia după 10 zile calendaristice, respectiv intre a 11-a si a 14-a zi de la data depunerii actelor in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia, cat si ziua in care se oficiaza casatoria.

Cele mai recente fotografii de cununie civilă de la Starea Civilă Bucureşti

Vezi mai jos cele mai recente fotografii de la Starea Civilă din Bucuresti fotografiate de Efex Studio

Fotograf cununie civila Bucuresti

fotograf cununie civila
fotograf cununie civila
fotograf cununie civila

Ultimele Cununii Fotografiate

Tarife Fotografie Cununie Civila

Contact

Dacă vrei sa afli mai multe detalii despre fotograf cununie civila Bucuresti ma poti contacta pe Whatsapp! 

(click pe numarul de telefon)

p

Acte necesare in vederea incheierii casatoriei:

fotograf cununie civila bucuresti fotograf cununie civila bucuresti

Declaraţia scrisă de căsătorie (completată personal la ghişeu de către viitorii soţi);

 • Actele de identitate ale viitorilor soţi în original şi copie xerox;
 • Certificatele de naştere în original şi copie xerox;
 • Certificatele medicale prenupţiale care sunt valabile 14 zile de la data emiterii acestora de către unitatea sanitară, care trebuie să conţină   menţiunea expresă „se poate căsătorii”  şi „testat HIV”.
 • Declaraţia pe propria răspundere a soţilor că nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
 • Convenţia matrimonială autentificată de notarul public, în situaţia în care regimul matrimonial ales este regimul separaţia de bunuri sau regimul comunităţii convenţionale;
 • Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate /convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenilor statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în
 • România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie şi declaraţie notarială a soţilor  că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
 • Acte în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul cum ar fi:
 • Certificatul de deces al fostului soţ;
 • Certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951-1960)
 • Certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
 • Sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă pentru divorţurile pronunţate între 8.10.1966 şi 31.07.1974, cu menţiunea că s-a înscris divorţul pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare;
 • Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă  de desfacere a căsătoriei în original şi copie xerox  sau certificat de divorţ în original şi copie xerox;
  şi după caz:
 • Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului Primăriei pentru motive bine întemeiate;
 • Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul legal pentru motive bine întemeiate;

După caz  dosarul de căsătorie mai cuprinde:

 • Autorizaţia dată de instanţa de tutelă în cazul existenţei unor impedimente referitoare la gradul de rudenie firească şi adopţie în cazul existenţei unor impedimente referitoare la rudenia firească şi adopţie;
 • Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate casători , în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori , după caz, a tutorelui şi cu autorizaţia instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul are domiciliul.
 • Dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România în cazul căsătoriei unui cetăţean străin dincare să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legea sa  naţională pentru încheierea căsătoriei;
 • Declaraţia notarială a cetăţeanului apatrid sau străin din care să rezulte că sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în cazul în care pentru statul respectiv nu există misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România;
 • Dovada eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Protocol Naţional din care să rezulte că un anumit stat nu are reprezentanţă diplomatică în România;
 • Prezentarea autorizaţiei traducătorului sau interpretului în cazul căsătoriei  cetăţenilor străini care nu cunosc limba română sau a surdomuţilor.
 • Aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului administraţiei şi internelor, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul căsătoriei cadrelor militare active(ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri)  cu cetăţean apatrid sau străin sau  care nu are exclusiv cetăţenia română ;
 • Declaraţia notarială a cetăţeanului străin sau apatrid din care să rezulte că nu este căsătorit.
 • Dosarul se depune cu 10 zile calendaristice înainte de data oficierii căsătoriei. În cele 10 zile  sunt incluse atât ziua  depunerii dosarului cât  şi data oficierii căsătoriei;
error:
×